โคมไฟจากแก้วพลาสติก

โคมไฟตั้งโต๊ะจากแก้วพลาสติกหนึ่งใบ  อาจจะเลือกแก้วที่มีขนาดใหญ่สักหน่อย และเป็นแก้วพลาสติกที่มีคุณภาพไม่บางเกินไป เพื่อให้มีช่องระหว่างตัวแก้วกับหลอดไฟ และคงรูปอยู่ได้นาน ส่วนฐานก็สามารถดีไซน์ได้ตามใจชอบเลย