DIY วิธีการปักแบบสติชสร้างลายเป็นรูปใบไม้

การปักมือเป็นการปักลวดลายเพื่อการตกแต่ง วิธีปักมีหลายแบบ เช่น ปักทึบ ปักปมฝรั่งเศส
แต่ละแบบมีความสวยงามแตกต่างกันไป วันนี้เราจึงมีงานปักแบบสติชที่นำด้ายมาปักตามทิศทางจนได้ออกมาเป็นงานประดิษฐ์สวย ๆ  มาฝากค่ะ

ขั้นตอนวิธีการทำ

1.เตรียมแผ่นสำหรับจะปักสติชมีทั้งแบบพลาสติกและผ้าที่มีเส้นใยที่ค่อนข้างห่างกัน จากนั้นเลือกด้ายแล้วเริ่มปักตามตัวเลขไล่ไปจนหมดใบ

2.เมื่อปักเสร็จสมบูรณ์จะออกมาเป็นลักษณะดังภาพ

3. การปักแบบนี้สามารถทำซ้ำได้เรื่อย ๆ จนหมดขนาดของแบบ สามารถเปลี่ยนสีของเส้นด้ายได้ตามชอบ

4.ผ้าส่วนที่เกินออกมาพับตลบเข้าด้านหลังแล้วใช้ด้ายเย็บเก็บให้เรียบร้อย

5. เพิ่มความแข็งแรงด้วยกระดาษแข็งและไม้อัด